Waarom ontharden?

Regenwater is een geschenk uit de hemel!

Natuurlijk blijft het belangrijk om in grote infrastructuurprojecten de opties voor infiltratie van regenwater maximaal te benutten. Maar om ons te wapenen tegen de klimaatverandering zullen we een versnelling hoger moeten schakelen. En dat kan ook met kleinschalige projecten in een wijk of straat. Door letterlijk de verharding te perforeren bijvoorbeeld.

We moeten regen veel meer als een geschenk uit de hemel zien en het ook zo koesteren. Verstandig omgaan met hemelwater houdt in dat je het zoveel mogelijk ter plaatse opvangt en buffert. Dat hoeft niet complex te zijn, iedereen kan dat op zijn eigen niveau: privé of op het openbare domein. De enige vereiste is dat je het regenwater voldoende ruimte biedt door de inrichting van de omgeving doordacht aan te pakken.

De voordelen op een rijtje

  1. Het regenwater kan in de bodem dringen: er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en dat verlaagt de kans op wateroverlast. Tegelijkertijd worden onze grondwaterreserves weer aangevuld. Want wist je dat de grondwatervoorraden vandaag in Vlaanderen erg klein zijn in vergelijking met de rest van Europa?
  2. Meer groen en water koelen af: de grote donkere oppervlakken in de stad absorberen de zonnewarmte en er is minder wind, waardoor het er gemiddeld warmer is dan in het omliggende landelijke gebied (hitte-eilandeffect).  Water en groen in de stad zorgen ervoor dat er afkoeling is in de zomer, wat een effect heeft op de gezondheid van mensen.
  3. Biodiversiteit groeit: plekken met planten en bomen trekken vogels en insecten aan, hoe klein de oppervlakte ook is. Daardoor krijgt de biodiversiteit meer kansen. En dat is goed voor de natuur maar ook voor de mens. We worden niet alleen gelukkiger van meer groen rondom ons, het heeft ook een impact op onze fysieke gezondheid.
  4. Belevingswaarde vergroot: een groene leefomgeving geeft niet alleen letterlijk meer zuurstof maar zorgt ook mentale rust. We voelen ons beter in ons vel tussen het groen en bij het horen van tjilpende vogels.