Partners

Operatie Perforatie is een campagne van Infopunt Publieke Ruimte met de steun van Aquafin.


Infopunt Publieke Ruimte

Infopunt Publieke Ruimte  is het aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving.
Infopunt Publieke Ruimte vertegenwoordigt 45 Vlaamse gemeentebesturen, ruim 90 ondernemingen en organisaties die actief zijn op gebied van openbare ruimte en twaalf Vlaamse overheidsinstellingen en beroepsfederaties.


Aquafin

Aquafin zuivert rioolwater het tot het weer de natuur in kan. Geen drinkwater dus voor de mens, maar wel voor vissen, vogels en amfibieën. Voor jou werken we aan een leefomgeving in harmonie met water. Dat betekent proper water in stadskernen, waarlangs het aangenaam wonen en wandelen is. Maar ook een duurzame omgang met regenwater, om droge bodems te helpen voorkomen en de gevolgen van zware buien te beperken.


Natuurpunt

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 107.000 gezinnen als lid. De organisatie beschermt al meer dan 50 jaar kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen door natuurgebieden te creëren en te beheren.


Febestral

Omdat een volledige vergroening van de verwijderde verharding niet altijd mogelijk of wenselijk is, doet ook FEBESTRAL,  een deelvereniging van de Federatie van de Belgische Prefabbetonfabrikanten, een duit in het zakje. De beroepsfederatie stelt tien keer 100 m² aan waterdoorlatende bestratingsmaterialen in prefab beton ter beschikking die ingezet kan worden om gesloten en ondoorlatende verhardingen te vervangen. Alle aangesloten fabrikanten van FEBESTRAL bieden een keuze aan uit het volledige gamma van waterdoorlatende bestratingsmaterialen: grasbetontegels, geperforeerde stenen, stenen met afstandhouders of poreuze betonstenen. Zodra de winnende projecten bekend zijn, wordt beoordeeld welk type steen het beste bij de betreffende voorstellen past.


Nieuwe partners die Operatie Perforatie willen ondersteunen zijn welkom!

Stuur uw aanvraag in via ons online formulier. We nemen spoedig contact met u op.