Voortuin Langemarkstraat, Berchem

Wat?

Vervanging van een wandelpad in aaneengesloten verharding door waterdoorlatende verharding.

Waar?

Berchem

Wie?

Private opdrachtgever

Oppervlakte ontharding:

6m²