Evangeliestraat, Harelbeke

Wat?

De Evangeliestraat vormt een verbinding tussen twee groene zones: enerzijds Spijkerland en anderzijds de Beverhoek. Toen de verouderde voetpaden en de rijweg in asfaltbeton aan vervanging toe waren, werd besloten om de straat in te richten als groene verbinding tussen Spijkerland en Beverhoek. De weg blijft voldoende breed om langsparkeren aan beide zijden toe te laten en er voldoende ruimte overblijft voor kruisende personenvoertuigen (5m). Aan de oneven huisnummers is het voetpad op huidige breedte heraangelegd. Aan de even huisnummers kwam er een pad in grindgazon met aansluitend de extensieve, groene zone. Het oppervlaktewater kan hier infiltreren in de grond dankzij een grindkoffer langs de weg of via de parkeerstrook in waterdoorlatende verharding.

Waar?

Harelbeke

Wie?

Stadsbestuur Harelbeke

Oppervlakte ontharding: