Aquafinprijs

Maak kans op de Aquafin-prijs!

Zowel in zijn eigen rioleringsprojecten als in de hemelwaterplannen die het voor gemeenten opmaakt, legt Aquafin de focus op infiltratie van regenwater. Met Operatie Perforatie wil Aquafin de lijn doortrekken en ook op kleinschaliger niveau aanmoedigen om te ontharden. En dat moet beloond worden. Dien een projectvoorstel in en maak kans op de Aquafin-prijs!

 • Voor wie? Lokale besturen, verenigingen, wijkcomités, jeugdbewegingen, scholen
 • Wat? Dien een projectvoorstel in om een stuk openbaar of semi-openbaar domein te ontharden en anders in te richten.
 • Deadline: projectvoorstellen indienen kan tot en met 31 oktober 2018
 • Wie wint? Een jury zal de voorstellen beoordelen op onder meer hun uitvoerbaarheid, engagementen en resultaatsgebieden.
 • Prijs: Aquafin stelt een geldprijs van in totaal 100.000 euro ter beschikking, die zal toegekend worden voor de realisatie van de beste projecten. Los daarvan zal ook het meest creatieve project beloond worden met een onderscheiding. De winnaars worden bekend gemaakt op het Congres Publieke Ruimte 2019.

Hou alvast volgende informatie bij de hand als je een project wilt indienen:

Gegevens van het projectgebied:

 • huidige toestand, aard van de oppervlakte die je wilt ontharden (middenberm, restruimte, parking, speelruimte, …)
 • (opgetelde) oppervlakte
 • huidige verharding
 • bodemsamenstelling
 • waterlopen en oppervlaktewater in de buurt
 • eigenaar van het terrein
 • partijen die betrokken zijn bij de ontharding
 • foto’s bestaande toestand, situeringskaart

Visie op het projectgebied:

 • te verwachten positieve en eventuele negatieve gevolgen van ontharding
 • plantensoorten en materialen die je wilt gebruiken voor de herinrichting
  Wil je kans maken op 100m² waterdoorlatende verharding? Vermeld dit dan in je dossier!
 • bestemming van de uitgebroken verharding (recuperatie, recyclage?)
 • geraamde kostprijs + welke middelen uit eigen begroting en welke middelen door derden
 • timing en stappenplan
 • wie staat in voor onderhoud en beheer
 • simulatietekeningen, ontwerp herinrichting

Wij vragen je in het formulier om een aantal persoonsgegevens op te geven. Deze gegevens worden door Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte enkel gebruikt in het kader van jouw deelname aan de campagne Operatie Perforatie en de Aquafin-prijs. Verdere informatie over het beleid rond gegevensbescherming vind je op de website van Aquafin.

 
De inzendingen voor de Aquafinprijs zijn afgesloten.