Droogte wordt problematisch: afschakelplan voor water in de maak

Vlaanderen is nog steeds niet bekomen van de droge zomer van 2018. Door de droogte is er op elke vierkante meter Vlaamse grond 150 liter neerslag te weinig gevallen. Dat is onvoldoende om de reserves aan te vullen en de grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag. Droogte wordt stilaan een constante. Daarom werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan een plan dat vastlegt wie prioriteit krijgt voor water­gebruik in geval van schaarste. Het slaat op alle soorten: oppervlakte-, grond- en kraantjeswater. Het “afschakelplan” maakt deel uit van het droogteplan dat de Vlaamse regering begin april heeft goedgekeurd. “Hoe dit plan wordt geconcretiseerd, wordt nog onderzocht. Zoals ook de VMM zegt, moeten we rond de tafel gaan zitten en dit op een verstandige manier bekijken”, aldus de woordvoerder van Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V). Een droogtecommissie beslist wanneer het plan in werking treedt. De maatregelen moeten ook juridisch sluitend zijn. De VMM heeft dus nog veel (reken)werk en zoekt een externe partner om het plan mee uit te werken.

De situatie is volgens professor waterbouwkunde Patrick Willems (KU Leuven) de laatste tientallen jaren nog niet zo problematisch geweest als vandaag. “Normaal valt er in een jaar gemiddeld tussen de 800 en 900 liter neerslag per vierkante meter in Vlaanderen. Na de vorige zomer en herfst was er een tekort van 350 liter. In de winter wordt dat normaal aangevuld, maar dat was nu niet het geval. Het tekort is de voorbije maanden nooit onder de 100 liter gezakt en dat hebben we in decennia niet meer gezien. Door de zonnige en warme paasvakantie is het intussen al weer opgelopen tot 150 liter.”

“Om 200 liter neerslag aan te vullen per vierkante meter heb je twee maanden nodig met dagelijks flink wat regen. Het is bij veel Vlamingen wellicht vloeken in de kerk, maar daarop moeten we allemaal hopen of we komen deze zomer écht in de problemen”, aldus Willems.

Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin benadrukken nogmaals het belang van ontharding. “Waar mogelijk moeten we overtollige verharding weghalen zodat hemelwater zoveel mogelijk in de bodem kan infiltreren. Met de campagne ‘Operatie Perforatie’ willen we overheden en burgers daarvan bewust maken” zegt Tom Dhollander van Infopunt Publieke Ruimte.